Սուիսենգ 100 մլ

28,700.00AMD

Խոզերի նեկրոտիկ էնտերիտ, խոզամայրերի հանկարծամահություն (Clostridium novyi B), կոլիբակտերիոզ (E.coli) հիվանդությունների նկատմամբ պատվաստանյութ:

Կայքում հասանելի գինը համապատասխանում է 1 չափաբաժնի գնին:

Լրացուցիչ տեղեկություն

Խոզամայրերի պատվաստումը ծնելուց առաջ ապահովում է խոճկորների գերերկար կոլոստրալ իմունիտետը (անջատելուց հետո` 14 օրվա ընթացքում)։
Hipramune G պատվաստանյութի ջրային ադյուվանտը ապահովում է բարձր իմունային պատասխան։ Ադյուվանտը պարունակում է ժենշենի սապոնիններ, որոնք պատասխանատու են հակագեն բջիջները ներգրավելու և խթանելու համար (դենտրիտներ և մակրոֆագեր), այն զգալիորեն բարձրացնում է բջջային և հումորալ իմունիտետը։
Հետպատվաստումային բարդությունների բացակայություն: