Յունիկոկսիդ 1լ

15,500.00AMD

Պարունակում է դիկլազուրիլ 2,5 մգ/մլ
Ցուցումներ
Թռչունների, խոզերի, ճագարների կոկիցիդիոզի կանխարգելում և բուժում:
Կոկցիդիոզը տարածված է գրեթե ամենուր։ Սովորաբար կոկցիդիոզը բռնկվում է գարնանը և աշնանը։ Վարակի աղբյուրներն են՝ օցիստներով աղտոտված խոտը, հողը, խմելու ջուրը և այլն։ Բնորոշ նշաններն են՝ ընկճվածություն, ախորժակի անկում, հյուծում, լուծ (արյունային), երբեմն՝ կաթված, մկանային ցնցում։

Լրացուցիչ տեղեկություն

Հիվանդ կենդանիներին մեկուսացնում են։ Բարելավում կերակրումը և խնամքը, պահպանում անասնաբուժա-սանիտարական և զոոհիգիենիկ կանոնները և նշանակում յունիկոկսիդ դեղամիջոցը խմելու ջրի հետ հետևյալ դեղաչափով․
Խոզեր – 2մլ/կգ կենդանի զանգվածին,
միանվագ։ Իր հետ կցված հատուկ դոզավորող սարքի օգնությամբ
Թռչուններ – 0,4մլ/կգ կենդանի զանգվածին կամ
2մլ/1 լիտր ջրին, 2 օր։
ճագար – 0,4մլ/կգ կենդանի զանգվածին,
24 ժամ ընդմիջումով, 2 օր։