Կայքը գտնվում է նախագծման փուլում

Թոթլ Փոլ 23

Թոթլ Փոլ 23 կերը նախատեսված է ածան վառեկների համար: Նոր ձու ածած հավը համարվում է վառեկ:

Լրացուցիչ տեղեկություն

Էներգիա/ME broiler/ …………2600 կկալ

Հում պրոտեին ………………….13.7 %

Ճարպ ………………………………..3 %

Հում թաղանթանյութ ………..4.9 %

Կալցիում ……………………………1 %

Մարսելի ֆոսֆոր ……………….0.31 %

Մարսելի լիզին …………………..0.65 %

Մարսելի Մեթիոնին+Ցիստին …………..0.52 %

Նատրիում ………………………..0.17 %

Քլոր ……………………………………0.19 %

ԶԱՄԲՅՈՒՂ