Էրիսենգ պարվո/լեպտո 100 մլ

51,500.00AMD

Խոզերի պարվովիրուսային էնտերիտ,կարմրախտ ,լեպտոսպիրոզ հիվանդությունների նկատմամբ պատվաստանյութ

Կայքում հասանելի գինը համապատասխանում է 100 մլ սրվակի արժեքին

Լրացուցիչ տեղեկություն

Առավելություններ
Հետպատվաստումային բարդությունների բացակայություն :
Ապահովում է բարձր իմունային պատասխան (բարձրացնում է բջջային և հումորալ իմունիտետը) :
Իմունային համակարգը ամրապնդող անվտանգ միջոց :
Պատվաստելուց հետո իմունային պատասխանը պահպանվում է հղիության ամբողջ ընթացքում :