Գլոբկան 1մլ

1,150.00AMD

Բազմվալենտ իմունոգոլոբուլին GLOBKAN-ը նախատեսված է շների ժանտախտի, պարվովիրուսի,
կորոնավիրուսային էնտերիտի և ադենովիրուսային վարակների կանխարգելման և բուժման համար:

Կայքում հասանելի գինը համապատասխանում է 1 չափաբաժնի գնին

Լրացուցիչ տեղեկություն

Գլոբկանը կիրառվում է ենթամաշկային կամ ներմկանային ձևով պահպանելով ասեպսիսի ընդհանուր ընդունված կանոնները, ներարկման համար օգտագործվում են միայն ստերիլ նյութեր և գործիքներ: Յուրաքանչյուր կենդանու համար օգտագործվում է առանձին ասեղ:

Այս վիրուսային հիվանդությունները կանխելու համար մինչև 5 կգ քաշ ունեցող կենդանիներին տրվում է 2,0 մլ, 5 կգ-ից ավելի՝ 4,0 մլ չափաբաժին:

Թերապևտիկ նպատակներով Գլոբկանը նշանակվում է նշված չափաբաժիններով 1-3 անգամ 12-24 ժամ ընդմիջումով, կախված պաթոլոգիական գործընթացի ծանրությունից:

Առավելագույն թերապևտիկ ազդեցությունը ձեռք է բերվում հիվանդության սկզբնական փուլում օգտագործելու դեպքում