Վանաձորի Մեծածախ Խանութ

Ք. Աշտարակ

Ք. Եղվարդ

Իջևանի Մեծածախ Խանութ

Գ. Բալահովիտ

Հոռոմի Մեծածախ Խանութ

Ք. Իջևան

Գ. Ծաղկունք

Ք.Գյումրի

Գ.Զորավան

Ք.Էջմիածին

Ք.Դիլիջան

Ք.Վանաձոր