Վանաձորի Մեծածախ Խանութ

Ք. Աշտարակ

Ք. Եղվարդ

Իջևանի Մեծածախ Խանութ

Գ. Բալահովիտ