Կայքը գտնվում է նախագծման փուլում

Ոնիվերսալ Փիգվին

Ունիվերսալ Փիգվին կերը դյուրամարս է և նախատեսված է մինչև 12 կգ խոճկորների համար: Կերը նպաստում է խոճկորների արագ աճին:

Լրացուցիչ տեղեկություն

Էներգիա…………………………..2400կկալ/կգ

Պրոտեին…………………………..16.5%

Թաղանթանյութ………………..3.40%

Կալցիում……………………………0.55%

Մարսելի ֆոսֆոր……………….0.38%

Մարսելի լիզին……………………0.90%

Մարսելի մեթիոնին+Ցիստին…………….0.60%

ԶԱՄԲՅՈՒՂ